Rođen sam  31. siječnja 1958. u Vukovaru. Završio sam srednju arhitektonsku tehničku školu .

 Od 1978 – 1992 g. radim na domaćim i stranim gradilištima u SSSRu i Alžiru. 1992. osnovao sam vlastitu tvrtku JEGER d.o.o . u kojoj sam zaposlen do današnjeg dana .

 Predsjednik sam Organizacije Bandić Milan 365 –Stranke rada i solidarnosti GČ Stenjevec .

 Bio sam predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec u mandatu 2017. – 2021 . i član više različitih vijeća .

Izabran sam na 4 . Izbornoj skupštini Gradske organizacije Grada Zagreba održanoj 29. studenog 2021 za člana Predsjedništva zagrebačke gradske organizacije 365. Na 3 . Izbornoj skupštini Bandić  Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti održanoj 11 . prosinca 2021. izabran sam za člana Glavnog odbora Stranke .