Stranka rada i solidarnosti održala je 28. veljače 2018. konferenciju za novinare na kojoj je najavila aktivan i kontinuiran pristup rješavanju problema blokiranih.

Predsjednik stranke, gospodin Milan Bandić najavio je inicijative stranke s kojima će se problem blokiranih pokrenuti s mrtve točke. Istaknuo je da će Zagreb osigurati je jedno centralno mjesto i kontinuiran aktivan pristup ovakvim i sličnim problemima. Nekoliko zaposlenika mora se baviti tim problemom dok se ne riješi ili svede u prihvatljive okvire, jer moramo napraviti razliku između onih koji ne mogu platiti i onih koji to ne žele.

Kao prvo, predložit ćemo sukladno pozitivnim zakonskim propisima da se u cijelosti otpiše potraživanje Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga onim građanima koji su blokirani preko 365 dana, a ukupna blokada bez obračunate kamate iznosi im manje ili jednako 10.000 kn. Tu se sigurno možemo složiti – da su mogli, platili bi. Tu bi se radilo o jednokratnom otpisu, no naravno takav institut se ne bi mogao ponovo koristiti narednih 5 godina. U Gradu Zagebu je 11.591 takvih osoba.

Kao drugo, za građane koji su blokirani duže od 365 dana, a duguju više od 10.000 kn, uz egzistencijalno prihvatljiv dohodovni cenzus, koji po našem prijedlogu treba iznositi najmanje do 2.752 kn po članu domaćinstva (vrijednost minimalne neto plaće), ponudit ćemo otpis kamata u cjelosti, otpis glavnice u visini 40% te beskamatnu otplatu ostatka glavnice na rok od 12 do 36 mjeseci, ovisno o visini duga.

Milan Bandić pozvao je sve da se pokrenu s mjesta. Pozvao je ostale jedinice lokalne i regionalne samouprave, te Vladu Republike Hrvatske i sva poduzeća u vlasništvu države da postupe po istom modelu. Također, pozvao je Vladu Republike Hrvatske da izmjenom poreznih propisa omogući porezno priznat trošak telekomunikacijskim operaterima, financijskim institucijama i drugim vjerovnicima ako otpišu potraživanjima građanima po ovom modelu ili modelu koji njima odgovara.

Milan Bandić je potaknuo da se na razini Republike Hrvatske ustanovi registar korisnika ovakvih mjera u smislu nemogućnosti ponavljanja zaduživanja kod istih vjerovnika, od čega je isključena opskrba vodom, strujom i toplinskom energijom jer to bi bila ugroza njihove egzistencije.

Takvim potezima pomoći ćemo velikom broju građana, a sami nećemo ništa izgubiti. Pomoći ćemo i vjerovnicima, jer su i oni u začaranom krugu nemogućnosti naplate svojih potraživanja – zaključio je Milan Badić.

Na konferenciji za novinare govorili su još prof.dr.sc. Ljubo Jurčić i gospođa Mirka Jozić.