Važnost primjene inhalatora kod liječenja astme i KOPB-a