PREDSJEDNIK

dr.sc. JELENA PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ, obnašateljica dužnosti predsjednika info@365ris.hr

POTPREDSJEDNICI:

prof.dr.sc. ANA STAVLJENIĆ RUKAVINA ana.stavljenic-rukavina@zg.t-com.hr
KAŽIMIR VARDA kazimirvarda@gmail.com

GLAVNI TAJNIK

DALIBOR BASTALEC glavnitajnik@365ris.hr

POLITIČKI TAJNIK

NENAD PREDOVAN politickitajnik@365ris.hr

MEĐUNARODNI TAJNIK

PAVLE KALINIĆ pavle.kalinic@zagreb.hr

POSLOVNI DIREKTOR

SLAVKO KOJIĆ

GLASNOGOVORNICA STRANKE

MATEJA VUKMIROVIĆ mateja.vukmirovic@gmail.com

PREDSJEDNIŠTVO STRANKE:

MILAN BANDIĆ info@365ris.hr
dr.sc. JELENA PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ jelena.pavicic-vukicevic@zagreb.hr
prof.dr.sc. ANA STAVLJENIĆ RUKAVINA ana.stavljenic-rukavina@zg.t-com.hr
KAŽIMIR VARDA kazimirvarda@gmail.com
DALIBOR BASTALEC glavnitajnik@365.ris
MIRA BOŽIĆ mirabozic.ibm@gmail.com
NATALIJA PRICA OREŠKI natalija_prica@net.hr
MIODRAG DEMO miodrag.demo@zagreb.hr
IVICA LOVRIĆ ivica.lovric@zagreb.hr

GLAVNI ODBOR:
PREDSJEDNIK GLAVNOG ODBORA

LUKA GRABUŠIĆ grabusic@gmail.com

ČLANOVI GLAVNOG ODBORA

STJEPAN KEZERIĆ stefkezeric@gmail.com
MILENA SLIPAC milena.slipac@gmail.com
JADRANKO BATURIĆ jadrankobaturic@gmail.com
ALEN BITIĆI alen.bitici@gmail.com
MARIJAN OLJICA marijan.oljica@gmail.com
DAMIR ONIŠKO onisko@pokop.hr
MARINA PUCEVIĆ marina.pucevic@gmail.com
JADRANKA MILIVOJEVIĆ jadranka123milivojevic@gmail.com
MARIJA BRKLJAČIĆ mamabrkljacic@gmail.com
IRENA JERKOVIĆ jerkovicirena.ji@gmail.com
JOSIPA ČORLUKA jopa.corluka@gmail.com
TIN TRSTENJAK tin.trstenjak@gmail.com
DRAGAN VUČIĆ dragan.vucic@hzinfra.hr
VESNA ŠANTEK vesna.marija.santek@gmail.com
DAMIR PAVLEK damirpavlek365@gmail.com
MIRJANA DŽAJO mirjanadzajo@gmail.com
KREŠIMIR KUNČEVIĆ kresimir.kuncevic@gmail.com
LJILJANA IVKOVIĆ ljiljanaivkovic@yahoo.com
ŽELJKO JEGER zeljko.jeger@jeger.hr
IGOR DUNDJER igor.dundjer@gmail.com
KATARINA MILKOVIĆ katarina.milkovic@zagreb.hr
TAJANA AMŠEL ZELENIKA tajana.amsel-zelenika@zg.t-com.hr
JOSIP DRŽAIĆ josip.drzaic@gmail.com
DRAŽENKA GRAH drazenka.grah@gmail.com
DAMIR SKOK damir.skok@zoo.hr
ROBERT KOSTIĆ rkostic@gmail.com
BRANIMIR BEŠLIĆ matko.beslic@net.hr
SANJA VUJČIĆ sanja.vujcic72@gmail.com
LUKA ILIČIĆ ban365.bjelovar@gmail.com
KRISTINA STAREŠINA IVIĆAK ksivicak@gmail.com
ZLATA TROŠELJ zlata.troselj@gmail.com

SAVJET STRANKE:

prof.dr.sc. ANA STAVLJENIĆ RUKAVINA ana.stavljenic-rukavina@zg.t-com.hr

INTERESNI OBLICI ORGANIZIRANJA:
MLADI 365

NATALIJA PRICA – OREŠKI natalija_prica@net.hr

MLADI 365 – ZAGREB

Predsjednik Mladih 365 Grada Zagreba

MATEJ BATURIĆ

mbaturic@gmail.com

SENIORI 365

ZDENKA NINIĆ zdenka.ninic.vozlic@gmail.com

ŽENE 365 – MARIJA JURIĆ ZAGORKA

MIRA BOŽIĆ mirabozic.ibm@gmail.com

BRANITELJI – DOMOVINSKI ZBOR 365

VLADO ŠINDLER veterani@365ris.hr

HRVATSKO SELO 365

MLADEN MADJER mladenmadjer@gmail.com

NADZORNI ODBOR:

IVANA JAREC KOSIĆ ivana.jarec@gmail.com
SNJEŽANA MELE snjezana.mele@gmail.com
BERISLAV ZELENIKA berislav.zelenika@gmail.com
SONJA PRVČEC sonja.prvcec13@gmail.com

SUD ČASTI:

NEDA KOVAČEVIĆ nedakova4@gmail.com
TAJANA AMŠEL ZELENIKA tajana.amsel-zelenika@zg.t-com.hr
MARIJA BRKLJAČIĆ mamabrkljacic@gmail.com
MUZAFIR HUSIĆ muza.husic@gmail.com

STATUTARNA KOMISIJA:

RATKO MARIČIĆ ratko.maricic@xnet.hr
NEBOJŠA BULKA nebojsa.bulka@gmail.com
JAKA MUSTAPIĆ jaka.mustapic@grf.hr
DAVORKA JURAVIĆ davorka.juravic@zafaz.hr

USTROJSTVO GRADSKE ORGANIZACIJE GRADA ZAGREBA:

PREDSJEDNICA:

dr.sc. JELENA PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ jelena.pavicic-vukicevic@zagreb.hr

POTPREDSJEDNICI:

SLAVKO KOJIĆ slavko.kojic@zagreb.hr

TAJNIK:

ETNA NIKIĆ tajnikgozagreb@365ris.hr

ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA:

MIRA BOŽIĆ mirabozic.ibm@gmail.com
JAKA MUSTAPIĆ jaka.mustapic@grf.hr
ALEKSEI PUNINSKI svealhr@gmail.com
DRAŽEN BARTAKOVIĆ drazen.bartakovic@gmail.com
IVAN BAJKOVEC ivan.bajkovec@gmail.com

GRADSKI ODBOR:

MARIJAN OLJICA marijan.oljica@gmail.com
MIRJANA DŽAJO mirjanadzajo@gmail.com
KATARINA MILKOVIĆ katarina.milkovic@zagreb.hr
KREŠIMIR KUNČEVIĆ kresimir.kuncevic@gmail.com
DRAGAN VUČIĆ dragan.vucic@hzinfra.hr
ALEN BITIĆI alen.bitici@gmail.com
JADRANKO BATURIĆ jadrankobaturic@gmail.com
IGOR DUNDJER igor.dundjer@gmail.com
IVAN MAGIĆ magic0405@gmail.com
DAMIR ONIŠKO onisko@pokop.hr
ŽELJKO JEGER zeljko.jeger@jeger.hr
LJILJANA IVKOVIĆ ljiljanaivkovic@yahoo.com
DAMIR PAVLEK damir.pavlek2@inet.hr
STJEPAN KEZERIĆ stefkezeric@gmail.com
MARINA PUCEVIĆ marina.pucevic@gmail.com
ILIJA SLIŠKO ilijaslisko109@gmail.com
ZDRAVKO ČABRAJA zdravkocabraja48@gmail.com
ZLATA TROŠELJ zlata.troselj@gmail.com