Uputa o načinu uplate donacije za financiranje izborne promidžbe 2016.