‘Važnost primjene inhalatora kod liječenja astme i KOPB-a’ bila je tema javne tribine održane u utorak navečer na Tribini grada Zagreba, u organizaciji GČ Gornji grad Stranke rada i solidarnosti. O ovoj za mnoge važnoj temi govorila je magistrica farmacije Ingrid Kummer.

Savjetodavna rasprava, zahvaljujući Savezu gluhih i nagluhih osoba grada Zagreba koji je osigurao prijevod na znakovnom jeziku,  bila je prilagođena gluhim i nagluhim osobama. Ingrid Kumer naglasak je stavila na važnost pravilne primjene inhalatora kako bi se najefikasnije iskoristio lijek jer rijetki bolesnici imaju trajnu kontrolu astme i KOPB-a.

‘KOPB nije potpuno reverzibilna bolest, dok astma jest. Alergijska astma se javlja u ovo proljetno doba godine. Zbog loše tehnike uzimanja lijeka pacijent može misliti da lijek ne djeluje pa ga prestane uzimati, čime upada u začarani krug ‘, kazala je Kummer te je pravilne načine korištenja inhalatora prikazala putem video isječaka. Također je upozorila da velik broj oboljelih od astme i KOPB-a nema postavljenu dijagnozu.

Građani su na ovoj tribini mogli saznati i više o samoj ulozi farmaceuta kod pravilne primjene inhalera te karakteristikama inhalera dostupnih na našem tržištu, njihovim prednostima i manama.

Fotogalerija: