Danas, 13. travnja 2018. Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika održao je konferenciju za novinare. U cijelosti prenosimo izjavu za novinare predsjednika Stranke rada i solidarnsoti, gospodina Milana Bandića, vezanu za ratifikaciju Istambulske konvencije.:

  • Uvjereni smo kako u našem društvu postoji suglasnost o potrebi ulaganja dodatnog napora u sprječavanju, kažnjavanju i iskorjenjivanju nasilja u obitelji, posebice učestalog nasilja nad ženama. Još je papa Ivan Pavao II. svojedobno poticao cjelokupnu javnost na sudjelovanje u plemenitom djelu promicanja dostojanstva žene, kako bi se žene posve mogle uključiti u male i velike izazove našega vremena i vlastitom kreativnošću pridonijeti kulturnomu, društvenomu, političkomu i gospodarskomu životu, imajući pritom pristup svim instrumentima potrebnima za to, pa tako i onima na području prava.
  • Na isti način papa Franjo često naglašava jednakost dostojanstva muškarca i žene, kao i nužnost izbjegavanja krutoga shvaćanja poslova koji se uobičajeno pripisuju ženama ili muškarcima.
  • Vlada Republike Hrvatske jednoglasno je usvojila Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) s dodatnom interpretativnom izjavom te je u Hrvatski sabor uputila prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije.
  • Žestoke rasprave u javnosti, masovni prosvjedi i različita tumačenja ukazuju kako su dijelovi Istanbulske konvencije dvojbeni, nejasni i višeznačni čime je plemenita namjera suzbijanja nasilja i zaštite žena kontaminirana i kompromitirana.
  • Znatan dio hrvatskih građana smatra da se ratifikacijom ovoga dokumenta u hrvatski pravni sustav i društvene procese unosi neznanstvena i nadasve štetna rodna ideologija koju je papa Franjo nazvao „ideološkom kolonizacijom“ i tu činjenicu, odnosno strahove ne smijemo ignorirati. U suprotnom bismo u budućnosti mogli snositi posljedice nedovoljno osviještenih odluka i ozbiljnih društvenih razdora.
  • Smatramo kako svim odlukama i potezima koje unose razdor i podjele u hrvatskome društvu trebamo pristupati s dužnim oprezom, tim više što nam je zemlja opterećena mnogobrojnim problemima od vitalnog nacionalnog interesa. Bilo bi puno mudrije i korisnije raspravljati i tražiti rješenja za probleme poput demografske krize, iseljavanja mladih, jačanja gospodarstva, strukturalnih reformi i sl.
  • U tom smislu, radi stabilnosti države i prijeko potrebnog sklada u društvu, smatramo da se izglasavanje ratifikacije trebalo odgoditi barem dok se ne rasprave i riješe sva oprečna pitanja.
  • Kad je pak riječ o svjetonazorskim pitanjima, stajališta smo da svakome zastupniku i zastupnici treba osigurati punu slobodu odlučivanja jer na taj način pridonosimo demokratizaciji naših stranaka i lista, snazi i ugledu Hrvatskoga sabora te vjerodostojnosti u predstavljanju volje građana.