Dana, 20.siječnja u Klubu BM, Zagreb, Praška 5, održan je Okrugli stol u organizaciji Seniora 365 na
inicijativu Predsjednika stranke i gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića

Tema:
Stanje u privatnim domovima – Prijedlog uvođenja stručnog nadzora nad radom domova za starije
te obiteljskih domova u privatnom vlasništvu.

Ovom temom željeli smo istaknuti manjkavost sadašnjeg sustava, nedostatak preventrivnog djelovanja i
ponuditi Ministarstvu i Vladi RH rješenje za koje se Zagreb i njegov gradonačelnik zalažu već više od
deset godina.
Sudionici Okruglog stola uz Predsjednika stranke i gradonačelnika Grada Zagreba bili su Zvjezdana
Bogdanović, savjetnica ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Romana Galić,
pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom te Zdenka Ninić, predsjednica
Seniora 365, kao moderator.
U raspravi su sudjelovali: Kažimir Varda, potpredsjednik stranke i predsjednik Kluba zastupnika Stranke
rada i solidarnosti u Hrvatskome saboru, Štefica Karačić, predsjednica Udruge socijalnih radnika i
ravnateljica Doma za starije “Centar”, Krasanka Glamuzina, ravnateljica Doma za starije “Medevščak”,
Želimir Jakobović, član Predsjedništva Seniora 365, Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika
Hrvatske, Biserka Budigam, potpredsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske i predsjednica
Povjereništva za Zagreb, Vlč. Zlatko Koren, župnik Župe Sv. Blaža u Zagrebu, Greta Kušec – Obiteljski dom
Kušec, Mira Božić, predsjednica žena 365- Stranke rada i solidarnosti.
ZAKLJUČCI:
1. Inspekcijski nadzor potrebno je delegirati Gradu Zagrebu, odnosno jedinicama područne (regionalne)
samouprave, koje utvrđuju postojanje uvjeta za rad svih pružatelja usluga smještaja za starije osobe pa
tako i privatne, odnosno, obiteljske domove.
Na odluku inspekcijskog nadzora jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno županije može se
uložiti žalba ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb.
Nadzor mora biti multidisciplinaran.
2. Propisati i pooštriti kriterije za pružanje usluga u okviru obiteljskog doma koji će starijim osobama
osigurati stručnu i kvalitetnu skrb.
3. Primarnu odgovornost za nedjelotvorno funkcioniranje privatnih domova i obiteljskih domova
snose nositelji politika.
4. Upozoreno je na materijalni status zaposlenika u socijalnoj skrbi, posebno u odnosu na plaće kako
socijalnih radnika, tako i njegovateljica. Neadekvatne plaće u sustavu socijalne skrbi dovode do odlaska
radne snage u inozemstvo radi njege starijih osoba u zemljama EU te je znatno smanjen broj
njegovateljica.
5. Potrebno je učiniti pritisak na Vladu RH da sustav socijalne skrbi ne bude i dalje “slaba karika”

6. Novi Zakon o socijalnoj skrbi, odnosno potrebne odredbe koje treba ugraditi iziskuju troškove pa neke
promjene nisu prihvaćene.
7. Postoji stalna potreba za edukacijom obitelji, ali i starijih osoba i stručnjaka.
8. Netko tko je u mogućnosti podmirivati troškove smještaja ne bi trebao imati mogućnost
sufinanciranog smještaja i time zauzimati mjesto osobi koja nema dostatne prihode.
10. Potrebno je uputiti dopis tajnicima Stranke te izvijestiti da unatoč aktualnosti teme Okruglog stola
kojom se htjelo ukazati na nužnost adekvatnijeg odgovora sustava na nadzor nad pružateljima usluga
smještaja starijim osobama, interes medija bila je komunalna naknada, odnosno odvoz smeća.
20. siječnja 2020.

 

Predsjednica Seniora 365- Stranke rada I solidarnosti

Zdenka Ninić