Rođena sam 11.11.1966. godine u Zagrebu. U rodnom gradu završavam osnovnu i srednju ekonomsku školu. Zapošljavam se u poduzeću „Interprogres“ gdje sam „pekla zanat“ financijskog poslovanja.

  1. godine završavam edukaciju za Suradnika na izradi i provedbi EU projekata.

Ponosna sam majka dvaju sinova Krešimira i Domagoja.

Cijeneći rad Milana Bandića i ono što je napravio do tada za Grad Zagreb, u siječnju 2015. godine upisujem se u Klub liste grupe birača Milana Bandića gdje se aktivno angažiram u svim akcijama koje organiziramo, poput potpisivanje peticije „Ukidanje RTV pristojbe“ i „Stop političkim hapšenjima“ koje su privukle pažnju velikog broja građana.

Na tom velikom interesu i potpori građana,  28. ožujka iste godine osnivamo stranku Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti, čiji sam jedna od osnivača.

Aktivno radim u središnjem uredu Stranke na financijskim, administrativnim i organizacijskim poslovima od 2015. pa sve do danas.

U mandatu od 2017. – 2021. godine izabrana sam u Nadzorni odbor Stranke gdje sam obnašala funkciju potpredsjednice. U mandatu 2021. – 2025. izabrana sam u predsjedništvo OGČ Stenjevec.

Na 3. Izbornoj skupštini Stranke održane 11. prosinca 2021. godine izabrana sam u Glavni odbor stranke što me čini ponosnom i ujedno osjećam i veliku odgovornost u sudjelovanju daljnjeg rada Stranke. Članica sam Suda časti Stranke rada i solidarnosti izborom na sjednici Glavnog odbora održanoj 21. prosinca 2021.