Rođen sam 13. travnja 1950. u Zagrebu. Završio sam srednju tehničku školu, radio sam u Chromosu, a sada sam u mirovini.Oženjen sam, imam dvoje djece i četvero unučadi.

Bio sam aktivan u sportu (nogomet, kuglanje, atletika) kao natjecatelj/igrač i kasnije kao dužnosnik u klubovima i savezima. Sada sam još aktivan u nogometu kao delegat na nogometnim utakmicama i kontrolor  sudaca. Bio sam aktivan član u Sindikalnoj organizaciji “Chromos”, Vatrogasnom društvu “Chromos”, i u GONG – u.

Odlikovan sam Spomenicom Domovinskog rata

Moje političko djelovanje:

od 2008.do 2013.godine bio sam član HSU/Trnje
od 10. siječnja 2015. bio sam član udruge Kluba grupe birača Milana Bandića do njenog ukidanja.
od 21. svibnja 2015. član sam Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti..

Dosadašnje funkcije u Stranci:

od 2015. do 2021. predsjednik stranačke Organizacije Mjesnog Odbora Martinovka
od 2015. do 2018. član stranačkog Odbora Organizacije Gradske Četvrti Trnje
od 2018. do 2021. član stranačkog Predsjedništva Organizacije Gradske Četvrti Trnje
od 2018. do 2021. tajnik stranačke Organizacije Gradske Četvrti Trnje
od 2016. do 2021. predsjednik stranačkog Foruma Seniora Organizacije Gradske Četvrti Trnje
od 2016. do 2021. član Odbora Foruma Seniora  Bandić Milan -365 Stranka rada i solidarnosti 

Sadašnje funkcije u Stranci:

Član Glavnog odbora i Odbora Gradske organizacije Grada Zagreba
Član Predsjedništva i tajnik stranačke organizacije u Gradskoj četvrti Trnje
Povjerenik za Mjesni odbor Martinovka

Sudjelovanje u predstavničkoj vlasti:

Član vijeća Mjesnog odbora Martinovka 2013. do 2017.
Član Vijeća gradske četvrti Trnje 2017. do 2021.