Ulaganje u znanost i inovacije je neprijeporno prioritet za razvoj novih inovativnih industrija i tehnološko unapređenje postojećih. Kapaciteti za istraživanje i znanstveni rad nisu samo sveučilišta koja uz državnu potporu provode projekte. Značajnije iskorake u znanosti pruža povezivanje znanstvenih institucija s gospodarstvom i prijavljivanje programa na natječajima EU fondova. U tom dijelu hrvatska znanstvena zajednica treba biti značajnije uspješna, nego u prethodnom razdoblju kad je uspjela realizirati samo mali dio programa.

Lokalna zajednica međutim ima važnu ulogu u pružanju uvjeta za razvoj inovativnih i kreativnih grupa i pojedinaca putem podrške razvojnih agencija ili dodatnom infrastrukturom, poduzetničkim inkubatorima gdje će se na temelju znanstvenih i inovativnih rezultata razvijati novi proizvodi i usluge.

Prioritetne mjere:

  • Grad Zagreb uspostavio je partnerski odnos sa sveučilišnim, ostalim visokoškolskim i znanstvenim ustanovama s ciljem podrške razvojnim programima koji su usmjereni na
  1. inovativne tehnologije u informatičkoj industriji, zaštiti okoliša, zdravstvu, farmaceutskoj industriji, turizmu, prometu, poljoprivredi i novim „zelenim“ industrijama
  2. osiguranje sredstava za stipendije izvrsnim studentima i doktorandima
  3. osiguranje stambenih jedinica za mlade izvrsne znanstvenike.
  • Stvaranje uvjeta za rad poduzetničkih inkubatora za znanstvenike i inovatore u prostorima Tehnološkog parka na Zagrebačkom velesajmu uz savjetničku ulogu Plavog ureda, Razvojne agencije i Gradskog ureda za EU projekte.