• Racionalno korištenje prirodnih resursa i energije
 • Povećanje energetske učinkovitosti u sektorima zgradarstva, prometa, industrije i javne rasvjete
 • Uporaba obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva
 • Razvoj infrastrukture za alternativna goriva
 • Kvalitetna i sigurna opskrba energijom i diversifikacija izvora energije
 • Uspostavljanje energetskog informacijskog sustava Grada Zagreba i komunikacijske strategije o energiji i klimi
 • Razvoj sustava za kontrolu  i zaštita kvalitete zraka
 • Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja
 • Zaštita izvorišta i održivo gospodarenje vodnim resursima
 • Održivo gospodarenje otpadom i razvoj kružne ekonomije
 • Razvoj sustava upravljanja okolišem
 • Pretvorba urbanih područja grada u ekološki održiva područja
 • Smanjenje emisija stakleničkih plinova, ublažavanje posljedica , procjene i smanjivanje rizika od globalnog zatopljenja i klimatskih promjena
 • Razvoj sustava pametnog grada kroz poticanje primjene inovativnih tehnoloških rješenja, integriranosti informacijsko – komunikacijskih tehnologija u prometu i novim oblicima pružanja javne usluge
 • Stalno obrazovanje, interakcije i razvoj svijesti o potrebi zaštite okoliša i prirode