U mandatnom razdoblju 2017. – 2021. nastavljamo s našim velikim projektima. 

Programske mjere u turizmu / strateški ciljevi:

RAZVOJ POSTOJEĆIH TURISTIČKIH PROIZVODA I STVARANJE DODATNIH MOTIVA DOLASKA U DESTINACIJU

Razvijanje Zagreba kao cjelogodišnje destinacije kroz fokusirani razvoj postojećih turističkih proizvoda (city break, kulturni turizam, poslovni turizam)

Valoriziranje nedovoljno iskorištenih resursa i stvaranje dodatnih motiva dolaska u destinaciju (zdravstveni/medicinski turizam)

STVARANJE VEĆE DODANE VRIJEDNOSTI BORAVKA U DESTINACIJI

Podizanje kvalitete turističkih proizvoda

Stvaranje novih motiva dolaska

Privlačenje ciljanih tržišnih segmenata veće kupovne moči  čime će se utjecati na povećanje prosječne dnevne potrošnje

Povećanje prosječnog vremena boravka u destinaciji pojačanom promocijom turističkih sadržaja

TURISTIČKO BRENDIRANJE ZAGREBA

Razvijanje turističkog brenda Zagreba koji će se temeljiti na pozicioniranju i prethodnoj segmentaciji gostiju. Za brend će se definirati identitet i osobnost, ključne vrijednosti i atributi, ton komunikacije i ključne poruke. Time će se osigurati jasno pozicioniranje u svijesti gostiju.

POVEĆANJE EFIKASNOSTI MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI

Konzistentnim komuniciranjem turističkog brenda Zagreba, provođenjem integriranih marketinških kampanja na ciljanim tržištima, kontinuirano će se podizati prepoznatljivost Zagreba kao kongresne i turističke destinacije

INOVACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA TURIZMOM DESTINACIJE

Korištenje moderne tehnologije pri prikupljanju podataka potrebnih za odlučivanje u kreiranju i promoviranju ponude Zagreba

Korištenje modernih tehnologija i podržavanje „Smart City“ inicijativa čime će se Zagreb leisure gostima i poslovnom sektoru prezentirati kao moderna i inovativna destinacija

Razvijanje B2B komunikacija i odnosa s ciljem uravnoteženog i uključivog razvoja te  upravljanja destinacijom na svim razinama

IZGRADNJA KONGRESNOG CENTRA

Omogućiti odabir najbolje lokacije za izgradnju multifunkcionalnog kongresnog centra s ciljem boljeg pozicioniranja Zagreba u segmentu MICE turizma

Potaknuti brži razvoj poslovnog turizma koji generira najveću potrošnju u destinaciji pružanjem podloga za održavanje svih oblika poslovnog i kongresnog komuniciranja i poslovanja