• Mjere zaštite proizvodne i funkcionalne sposobnosti poljoprivrednog i šumskog zemljišta:
 • Potpora za održavanje i uređivanje poljoprivrednog zemljišta (kanali III. i IV. reda, drenažni sustavi, putovi, prirodne barijere)
 • Potpora za okrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta, komasacija
 • Potpora za pošumljavanje i stvaranje šumskih područja
 • Mjere razvoja konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva te nastavka tradicionalne poljoprivredne proizvodnje u ruralnom prostoru: 
 • Potpore za ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima, povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektoru vinogradarstva, voćarstva, povrtlarstva, stočarstva, cvjećarstva, ljekovitog i začinskog bilja
 • Potpora za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda, i to grožđa, voća, povrća, ljekovitog bilja, cvijeća i animalnih proizvoda te za njihovo stavljanje na tržište
 • Početne potpora za skupine i organizacije proizvođača u sektoru poljoprivrede
 • Potpora za proizvođače poljoprivrednih proizvoda i proizvođačka udruženja koji sudjeluju u programima kvalitete
 • Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivrednih i šumskih proizvoda
 • Potpora za nadoknadu štete uzrokovane nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom
 • Potpora za ulaganja u infrastrukturu povezanu s razvojem, modernizacijom ili prilagodbom sektora šumarstva
 • Potpora za ulaganja koja se odnose na preradu poljoprivrednih proizvoda u nepoljoprivredne proizvode
 • Početne potpora za mlade poljoprivrednike
 • Potpora za usluge zamjene na poljoprivrednom gospodarstvu
 • De minimis potpora za poljoprivredni sektor
 • De minimis potpora za preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda
 • Organizacija poljoprivrednih i šumarskih manifestacija i sudjelovanje u programima kvalitete proizvoda od interesa za Grad Zagreb u partnerstvu ili suorganizaciji s drugim pravnim i fizičkim osobama kao i drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 • Mjere jačanja strukovnog, cjeloživotnog i specijalističkog obrazovanja u skladu s potrebama poljoprivrednog i šumarskog sektora:

 Potpora za prenošenje znanja i aktivnosti informiranja