• Uvođenje cjelovitog registra ljudskih potencijala i potreba svih profesija u zdravstvu Grada Zagreba za razdoblje sljedećih deset godina, planiranje specijalizacija i financijska podrška prioritetnim profesijama.
 • Cjelovita informatizacija sustava zdravstva koja omogućava horizontalnu i vertikalnu komunikaciju i razmjenu podataka između zdravstvenih ustanova primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, uključujući e-medicinski karton osiguranika HZZO-a.

Mjera je usmjerena na pravovremeno, učinkovito i racionalno rješavanje zdravstvenih problema građana, pravovremenu dostupnost  zdravstvenih usluga najviše kvalitete, bez listi čekanja osobito za usluge čije nepravodobno provođenje dovodi do značajno lošijeg ishoda liječenja (primjerice u onkologiji, cerebrovaskularnim i kardiovaskularnim oboljenjima)

 • Osnaživanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite i domova zdravlja kao temeljnog dijela sustava zdravstva u lokalnoj zajednici dodatnim uslugama i sadržajima:
 1. dijagnostički centri koji omogućavaju službama primarne zdravstvene zaštite kompleksniju obradu oboljelih
 2. specijalistički konzilijarni timovi za najučestalije kronične bolesti
 3. osnaživanje programa rehabilitacije
 4. multidisciplinarni mobilni timovi za potrebe palijativne skrbi
 5. uspostavljanje centara za mentalno zdravlje u zajednici
 6. organizacija rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 24 sata uključujući hitnu medicinu svih 365 dana u godini u lokalnoj zajednici
 7. uspostavljanje centara za edukaciju građana o samokontroli kroničnih stanja
 8. uspostavljanje rada stručnih vijeća u domovima zdravlja bez obzira na status liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 9. provođenje javnozdravstvenih aktivnosti usmjerenih na promicanje zdravlja i prevenciju najučestalijih bolesti u zajednici.
 • Koordinacija rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad Zagreb od primarne do bolničke zdravstvene zaštite i rehabilitacije s naglaskom na supsidijarnost i istovremeni razvoj centara izvrsnosti.
 • Usklađivanje stacionarne bolničke djelatnosti s potrebama građana putem:
 1. suvremene organizacije stacionarnih djelatnosti (objedinjeni hitni prijam, dnevne bolnice, komunikacija s primarnom zdravstvenom zaštitom)
 2. uspostave sustava kvalitete usmjerene većoj sigurnosti pacijenata
 3. obnove i izgradnje dodatnih kapaciteta za deficitarne djelatnosti za specifične skupine oboljelih
 4. širenja mreže dnevnih bolnica i poliklinika u novoizgrađenim dijelovima grada
 5. uspostave integrirane socijalne i zdravstvene skrbi u institucijama koje brinu o osobama starije dobi  i djece
 • Osiguranje učinkovite hitne medicinske službe koja će imati svoje ispostave u perifernim dijelovima grada s većim brojem stanovnika i/ili učestalijim potrebama za hitnom intervencijom.
 • NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ uz sustav praćenja sigurnosti hrane, vode i zraka treba  usmjeriti svoje djelovanje na intenzivne javnozdravstvene aktivnosti  u cilju sprečavanja infektivnih bolesti, kroničnih nezaraznih bolesti, zloupotrebe sredstava ovisnosti i drugih rizičnih čimbenika koji su uzrokom razvoja najučestalijih bolesti i smrtnosti u RH.