Zagrebački proračun u 2017. godini iznosi 7.500.000.000,00 kn, a od tog iznosa čak 22% ili gotovo 1.650.000.000,00 kn izdvaja se za programe odgoja i obrazovanja. Dodamo li ovome iznosu i program izgradnje predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih objekata, tada se iznos povećava na 1.766.000,00 kn ili ukupno 23,5% zagrebačkog budžeta. Tu su programi za mlade (6.810.000,00 kn), opći programi odgoja i obrazovanja (337.411.750,00 kn), predškolski odgoj i obrazovanje (906.935.000,00 kn), osnovnoškolski odgoj i obrazovanje (241.251.000,00 kn), srednjoškolski odgoj i obrazovanje (131.504.000,00 kn), izgradnja i dogradnja predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih objekata (116.500,00 kn).

Navedeni pokazatelji jasno upućuju da je obrazovanje ključni segment zagrebačkog razvoja.

U mandatnom razdoblju 2017. – 2021. nastavljamo s našim velikim projektima:

 • sufinanciranjem dječjih vrtića za svu djecu neovisno polaze li gradski, privatni ili vjerski vrtić;
 • podjelom besplatnih udžbenika za sve zagrebačke osnovnoškolce i srednjoškolce;
 • besplatnim i(li) sufinanciranim javnim prijevozom učenika i studenata;
 • daljnjom izgradnjom kapaciteta u odgojno-obrazovnom sustavu prema potrebama lokalne zajednice;
 • sufinanciranjem prehrane, produženog boravka i drugih programa učeničkog standarda;
 • stipendiranjem nadarenih učenika, studenata i doktoranada, stipendiranjem učenika deficitarnih zanimanja, zatim učenika i studenata romske populacije, učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji te učenika i studenata s invaliditetom;
 • nastavak suradnje sa Sveučilištem u Zagrebu i drugim nastavno-znanstvenim ustanovama te Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti.

Najavljujemo i nove mjere za unaprjeđenje kvalitete rada u našim odgojno-obrazovnim ustanovama i života naše djece:

 • popularizacija čitanja osiguranjem besplatne članarine za sve učenike do 15. godine života u Knjižnicama Grada Zagreba;
 • novi programi podrške aktivnostima udruga mladih i udruga za mlade, zapošljavanja mladih, neformalnog i cjeloživotnog obrazovanja te međunarodne suradnje;
 • poticanje sudjelovanja mladih na međunarodnim natjecanjima te financijska pomoć Grada;
 • programi poticanja izvrsnosti, inovativnosti i kreativnosti mladih, posebice u području IT tehnologija te umjetničkom i sportskom području;
 • programi poticanja suradnje obrazovnih ustanova s gospodarstvom (praktični rad učenika), ali i kulturom, turizmom, sportom i drugim djelatnostima;
 • izrada školskih odora kao izraz posebnosti svake škole i svakog razrednog odjeljenja, također u cilju smanjenja socijalnih razlika u našim školama.