Rođena sam 1964. u Čakovcu, udata sam i majka dvoje djece. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu paralelno sam diplomirala na dva smjera. Magistrirala sam i doktorirala u području molekularne biologije. Redovita sam profesorica u najvišem, trajnom zvanju na PMF-u u Zagrebu. Nakon doktorata radila sam i znanstveno se usavršavala na Sveučilištu u Dresdenu u Njemačkoj.

Bila sam voditeljica brojnih diplomskih, magistarskih i doktorskih disertacija te sam uvela novo područje istraživanja na Biološki odsjek PMF-a. Uz brojne druge znanstvene projekte na kojima sam radila ili ih vodila, bila sam i voditeljica 8 bilateralnih njemačko-hrvatskih znanstveno-istraživačkih projekata. Idejna sam začetnica i dugogodišnja voditeljica projekta za popularizaciju znanosti „Noć biologije“. Dobila sam priznanje Dekana PMF-a za višegodišnji trud i angažman u organizaciji „Noći biologije“ te za promociju nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti  PMF-a, kao i posebno priznanje Rektora Zagrebačkog sveučilišta za dugogodišnji predan rad u Sveučilišnim tijelima, osobito za doprinos u radu Odbora za upravljanje kvalitetom i unapređenju sustava kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu.

Obnašala sam mnoge dužnosti na PMF-u među kojima su pomoćnica Dekana za studijske programe, ECTS koordinatorica, predsjednica Povjerenstva za osiguranje kvalitete i predstojnica Zavoda. Objavila sam nekoliko desetaka znanstvenih radova u najprestižnijim svjetskim znanstvenim časopisima. Bila sam područna urednica znanstvenog časopisa i koautorica sam nekoliko srednjoškolskih udžbenika iz biologije i stručne knjige za visoko obrazovanje.

Bila sam članica u brojnim znanstvenim povjerenstvima i odborima na Sveučilištu u Zagrebu. Predstavnica sam  Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj u upravnom vijeću Agencije za znanost i visoko obrazovanje, potpredsjednica  Područnog znanstvenog vijeća za prirodne znanosti, te potpredsjednica Matičnog odbora za polje biologije.

Bila sam saborska zastupnica u 8. sazivu Hrvatskoga sabora i predsjednica Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Zastupnica sam i u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u dva saziva.