Da li je logično da gradski zastupnici uplaćuju svoje naknade koje se isplaćuju iz proračuna Grada Zagreba u Državni proračun Republike Hrvatske kako bi se pomoglo Zagrebu?

 

Ne, to nije logično, naglasila je potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba dr.sc. Ana Stavljenić Rukavina na presici skupštinskog Kluba Stranke rada i solidarnosti održanoj jutros u 8:00 sati. To nije logično zbog toga jer je Grad Zagreb još 23. ožujka 2020. aktivirao poseban račun za prikupljanje sredstava za saniranje posljedica potresa. Naglasila je da je financijska pomoć stigla na taj račun i iz mnogih gradova prijatelja: Ljubljane, Kotora, Knina, Daruvara, Hercegovačko-neretvanske županije, Podgorice, Mostara, Senja, Primorsko-goranske županije, Rijeke, Sankt Petersburga. Na taj su račun uplaćene i uskrsnice djelatnika Gradske uprave i proračunskih korisnika Grada Zagreba. Do sada je na taj račun uplaćeno oko 16.000.000 kuna.

 

Istaknula je da je 365 Stranka rada i solidarnosti jedina politička stranka u Hrvatskoj koja je donijela odluku o osnivanju Fonda solidarnosti za potrebe stradalih u potresu koji je pogodio Zagreb. U Fond se uplaćuju ne samo naknade članovima stranke zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba već i vijećnika u županijskim skupštinama, gradskim četvrtima i mjesnim odborima Grada Zagreba, stranačke članarine i sve ostale naknade s osnove političkog djelovanja, angažmana u upravnim i nadzornim odborima i slično.

 

Posebni račun stranačkog Fonda (HR10 2500 0091 5011 5044 3) otvoren je u Addiko banci 17. travnja 2020.