1.Izborna jedinica – za Katarinu Milković

 

9.Izborna jedinica – za Anton Dobru

 

Lista broj 7 – za Patrika Šegota

 

2. Izborna jedinica – za  Jozu Miličevića

Lista broj 8 – za Marinu Kolaković

 

Lista broj 7 – za Jasenku Haleuš

 

Lista broj 8 – za Gordanu Rusak

 

Lista broj 7 – za Zvonka Kunića