U četvrtak, 8. rujna u 13:00 sati, u prostorijama Kninskog muzeja (fra Luje Maruna 1, Knin), bit će predstavljena buduća Vlada Republike Hrvatske.

Sjednicom Vlade u Kninu predsjedat će budući premijer Milan Bandić, a predstavit će se i ministri koji će predložiti žurne mjere potrebne kako bi Hrvatska krenula iz krize ka zemlji blagostanja, rada i solidarnosti.

Sjednica će biti otvorena za javnost, neće biti zatvorenog dijela niti naknadne telefonske sjednice, koje će kao takve biti ukinute.