Project Description

Domovinski most premošćuje rijeku Savu i uz nju ležeće poplavno područje, a za promet je otvoren 2007.godine.

Dio je infrastrukturnog projekta izgradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba, i višenamjenski je objekt s prometnom i infrastrukturnom funkcijom. Most služi i za prevođenje cjevovoda kanalizacijskog kolektora iz Novog Zagreba na lijevu obalu rijeke Save do Centralnog uređaja za pročišćavanja otpadnih voda grada Zagreba te za prevođenje vodoopskrbnih, plinskih i električnih vodova s jedne na drugu obalu rijeke.

Realizacijom projekta rekonstrukcije Radničke ulice i izgradnjom ovog mosta, grad Zagreb je dobio još jedan prilaz jugoistočnom dijelu grada. Most je važna prometna poveznica središta grada i Zračne luke Zagreb.

Ukupna duljina mosta iznosi 879 m, a širina 34 m. U širinu mosta uključene su dvije vozne trake, biciklistička i pješačka traka, te prostor za tramvajsku prugu ili “brzu željeznicu” u oba smjera.