Milan Bandić u četvrtak u 06:05 sati na autobusnom okretištu Savski most bit će nazočan otvaranju autobusne linije Savski most – Odranski Obrež – Odranski Strmec – Savski most. Nakon toga u 11 sati bit će u Parku Ribnjak gdje počinje I. faza radova na sanaciji Parka. U 18 sati će u hotelu Dubrava biti na  izbornom skupu stranačkih 365 organizacija Sesvete, Gornja i Donja Dubrava, Dugo Selo, Bjelovar te predstavljanju liste kandidata II. izborne jedinice.