Rođena sam 01.siječnja 1953. u Molvama. Osnovnu školu završila sam u Molvama, a srednju školu i fakultet u Zagrebu. Zaposlila se nakon srednje škole i uz rad nastavila školovanje.

Radila sam na sljedećim poslovima: odgojiteljica, v.d. ravnateljica u DV Pčelica, a od 1985. radila sam na mjestu ravnateljice punih 35 godina, sve do odlaska u mirovinu. Ostvarila sam 48 godina radnog staža.

Obnašala sam sljedeće dužnosti u struci: predsjednica UR dječjih vrtića Grada Zagreba, članica povjerenstva za polaganje stručnih ispita za odgojitelje, članica Nacionalnog odbora pri Centru za vanjsko vrednovanje, članica Pregovaračkog odbora za Kolektivne ugovore, članica niz povjerenstava i tijela kako na lokalnoj tako i na državnoj razini vezanih uz sustav predškolskog odgoja, koautorica sam različitih programa vezanih uz unapređivanje pedagoške prakse, vodila sam “Program djeca u prirodi u gradu mladih“ za djecu svih vrtića grada Zagreba, aktivno sam sudjelovala u nizu seminara, stručnih skupova, radnih timova itd.

Aktivnosti u političkom radu: 1984. obnašala sam dužnost potpredsjednice Općine Dubrava, predsjednice Žena “Marija Jurić Zagorka Stranke rada i solidarnosti, članica sam Predsjedništva Stranke, predsjednica GO Stranke u D. Dubravi (dva mandata), zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, članica VGČ Donja Dubrava, predsjednica stranačkog Glavnog odbora Grada Zagreba, organizatorica sam i/ili sudionica u humanitarnim aktivnostima i akcijama.

Za svoj profesionalni rad primila sam niz priznanja, nagrada i pohvala. Surađivala sam s nizom stručnjaka kako na državnoj tako i međunarodnoj razini.

Posjedujem znanje, bogato stručno i radno iskustvo te svojim aktivnim uključivanjem u političko djelovanje želim u timu Stranke rada i solidarnosti doprinijeti boljitku rasta i razvoja našeg društva.