Rođen sam 29.10.1947. u Brinju. Inženjer sam zaštite na radu i diplomirani inženjer prometa.

Radnu karijeru proveo sam u Industrogradnji d.o.o. gdje sam bio direktor te prinudni upravitelj.

Dragovoljac sam Domovinskog rata i stekao čin bojnika HV, a za aktivno sudjelovanje u Domovinskom ratu primio sam odlikovanje predsjednika RH dr.sc. Franje Tuđmana.

Za profesionalan i društveno politički rad primio sam niz priznanja, odlikovanja i nagrada.

Politički rad:
-predsjednik OKSSRN Hrvatske
-predsjednik Vijeća gradske četvrti Donja Dubrava (2013.-2021.)
-član predsjedništva organizacije Donja Dubrava Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti
-član Glavnog odbora Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti

Imam bogato radno iskustvo, znanje i postignute rezultate na poziciji predsjednika Vijeća gradske četvrti Donja Dubrava te želim i nadalje s timom stranke Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti doprinositi ugledu Stranke te boljitku šire društvene zajednice