Rođena sam 6. listopada 1972. Završila sam srednju školu, zasnovala obitelj i majka sam dvoje malodobne djece. Poznate su mi sve radosti vrtićke i školske dobi.

Imam dugogodišnje iskustvo rada s ljudima, rada u ugostiteljstvu i trgovini, isto tako i na upravnim poslovima.

Dragovoljka sam Domovinskog rata 1991., bila sam pripadnica borbenog sektora 118. brigade HV, a sada sam članica Udruge branitelja Domovinskog rata Trešnjevka.

U slobodno vrijeme bavim se volonterskim radom, a članica sam CZ i DVD Trešnjevka.

Aktivna sam članica Stranke od 2016. Bila sam istaknuta stranačka aktivistica, a u nekoliko navrata bila sam na izbornim listama različitih razina. Bila sam vrlo aktivna u stranačkom Forumu žena u kojem sam obnašala dužnost potpredsjednice te funkciju predsjednice stranačkog Foruma branitelja na razini gradske četvrti.

Obnašala sam dužnost predsjednice stranačke organizacije u Mjesnom odboru Horvati-Srednjaci u Gradskoj četvrti Trešnjevka jug.

Na 3. Izbornoj skupštini Stranke održanoj 11. prosinca 2021. izabrana sam za članicu Glavnog odbora