Rođena sam 26. srpnja 1961. u Zagrebu. Stručna sam prvostupnica marketinga i komunikacija.

Od 2013. potpredsjednica sam u Vijeću Gradske četvrti Brezovica, a od 2017. do 2021. predsjednica sam Vijeća Gradske četvrti Brezovica. Na lokalnim izborima 2021. osvojila sam najveći broj glasova u gradskoj četvrti i od srpnja 2021. vijećnica sam u Vijeću Gradske četvrti Brezovica

Kroz rad i zajedničku komunikaciju rješavam mnogobrojne probleme sugrađana, aktivna sam u kulturno umjetničkom amaterizmu, članica sam Nadzornog odbora ZAFAZ-a, podupirem rad udruga na području Gradske četvrti Brezovica i sudjelujem u njihovom radu.

Posebno se ponosim humanitarnim radom i pomaganjem potrebitima, naročito djeci bez adekvatne roditeljske skrbi o kojima brinu časne sestre Karmelićanke.