Rođen sam 28. travnja 1963. Diplomirani sam kriminalist.

Jedan sam od osnivača Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti, prvi sam predsjednik stranačke organizacije u Gradskoj četvrti Sesvete, a i sada vodim organizaciju u gradskoj četvrti. Od osnivanja Stranke u njenim sam tijelima, tako sam i na Izbornoj skupštini Stranke od 11. prosinca 2022. izabran za potpredsjednika Stranke rada i solidarnosti.
Zastupnik sam u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i član sam triju odbora – Odbora za komunalno gospodarstvo, Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo te Odbora za branitelje.