Rođen 05. siječnja 1958. u Zagrebu. Živim u Vurnovcu, u Gradskoj četvrti Sesvete. Završio sam srednju školu, elektroničar sam.

Radio sam od 1975. do 1990. u RIZ-Zagreb od 1993. do 2016. privatni sam poduzetnik. Dragovoljac sam Domovinskog rata od 30. lipnja 1991. časnik sam HV. U ratnim operacijama sudjelovao sam u sesvetskoj 144. brigadi HV.

Jedan sam od osnivača Stranke  i dužnost tajnika organizacije Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnsoti za Gradsku četvrt Sesvete obnašam u trećem mandatu zaredom.

Predsjednik sam organizacije Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnsoti u Mjesnom odboru Vurnovec u četvrtom mandatu zaredom.

Predsjednik sam Šahovskog kluba Vrustun 1252. Vurnovec  i  Kluba HPK Đurđevac.