Rođena sam 21. studenoga 1953., prvostupnica sam sestrinstva, sada u mirovini. Članica sam stranke Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti od rujna 2015.

Predsjednica sam stranačke organizacije Mjesnog Odbora Poljanice od 2016. Bila sam članica Glavnog odbora stranke Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti od 2017. do 2021. Članica sam stranačkog Odbora Organizacije Gradske četvrti Gornja Dubrava od 2017. do 2021. Članica sam Predsjedništva stranačke organizacije Gradske četvrti Gornja Dubrava od 2021.

Bila sam tajnica Foruma seniora  Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti od 2017. do 2019. i potpredsjednica Foruma seniora organizacije GČ Gornja Dubrava od 2017. Bila sam potpredsjednica Foruma žena organizacije GČ Gornja Dubrava od 2017. do 2021. Članica sam Suda časti stranke od 2021.
Članica sam Glavnog odbora Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti od 2021.

Članica sam humanitarnih i dobrovoljnih udruga.

Bila sam predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Poljanice od 2017. do 2021. Potpredsjednica sam Vijeća Mjesnog odbora Poljanice od 2021.