Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.-30.06.2016. (Obrazac PR-RAS-NPF)