Izvješće o primljenim donacijama za izbornu promidžbu