Roden sam 1. svibnja 1948. u Stankovu, Jastrebarsko. Završio sam Prometni fakultet i imam zvanje inžinjera prometa. Umirovljenik sam.

Predsjednik sam Gradske organizacije Stranke rada i solidarnosti Grada Jastrebarsko. Bio sam zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko.

Prije umirovljenja bio sam tajnik AK Jastrebarsko. Sada obnašam dužnost glavnog tajnika Hrvatskog motociklistickog saveza. Godinama sam bio član Skupštine Hrvatskog autokuba, HAKa  i Hrvatskog motociklističkog saveza, HMSa i aktivan u raznim tijelima HAKa i HMSa.