22. veljače 2018. Stranka rada i solidarnosti održala je konferenciju za novinare s na kojoj je predsjednik stranke i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić dao iskustva Grada Zagreba u vođenju deografske politike u Gradu Zagrebu i dao inicijativu za isti takav pristup i na razini Republike Hrvatske. “Zagreb ima gotov model demografske politike i provodi ga – uvjereni smo da se može prenijeti na državnu razinu” – rekao je Milan Bandić, dao je podatke o tome što se čini u Gradu Zagrebu i prijedloge za razinu Republike Hrvatske.

Demografska slika Grada Zagreba danas u bitnome odudara od ostatka Hrvatske.

Tako je na primjer broj djece upisane u prvi razred osnovne škole u Gradu Zagrebu rastao:

 1. 2009/2010. – 6.835 učenika
 2. 2017/2018. – 8.200 učenika

Svoja iskustva spremni smo podijeliti sa cijelom Hrvatskom. Mi u Gradu Zagrebu mislimo ozbiljno!

 1. Prvi smo osnovali zasebni gradski ured za demografiju s jasnim zadaćama:
 • izrade demografskih analiza, studija i izvješća i vezanih društvenih kretanja te drugih srodnih analiza,
 • izrade cjelovitog strateškog Programa poticajnih mjera populacijske politike Grada Zagreba čiji su nositelji različiti gradski uredi i drugi dionici razvoja, što uključuje znanstvene i stručne ustanove,
 • provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih Programom,
 • rješavanje i ostvarivanje prava na novčanu pomoć, podršku učenicima, studentima i mladim znanstvenicima, mladima i djeci.
 1. U 2017. godini030 djece obuhvaćeno je programom opreme novorođenčadi za kojeg smo izdvojili 78.652.800,00 kn.
 2. U pedagoškoj godini 2017./2018. predškolske programe u svim dječjim vrtićima u Gradu Zagrebu polazi918 djece. Program sufinanciramo s više od 839.000.000,00 kn godišnje.
 3. Godišnje s 500.000,00 kn sufinanciramo pohađanje produženog boravka za 13.565 djece u 586 razredna odjeljenja.
 4. Kroz 7 različitih oblika stipendija izdvajamo preko 50.000.000,00 kn godišnje za našu izvrsnu mladost kao najisplativije ulaganje u budućnost.
 5. Javni prijevoz u Gradu Zagrebu besplatan je za preko 12.000 učenika i studenta za što izdvajamo preko 20.000.000,00 kn godišnje.
 6. Za besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce i srednjoškolce u Gradu Zagrebu izdvajamo ukupno 40.000.000,00 kn godišnje.

Zato se s pravom pitamo zašto se ne žele čuti zagrebačka iskustva i preuzeti uspješni model pronatalitetne politike koji daje rezultate!

Provodimo uspješnu demografskoj mjeri roditelj-odgajatelj. Novčanu pomoć za roditelja odgajatelja u Gradu Zagrebu danas koristi 3.376 roditelja s troje ili više djece, a za njezino provođenje osigurano je 200.000.000,00 kn u Proračunu Grada Zagreba.

Novčana pomoć za roditelja odgojitelja isplaćuje se mjesečno u visini prosječnog iznosa neto mjesečne plaće u RH prema zadnjim objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku prije isplate novčane pomoći što trenutno iznosi 3.993,29 kn neto (siječanj, 2018).

Budući da Grad Zagreb na ovaj iznos plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez to po pojedinom korisniku iznosi odnosno 6.455,38 kn.

Za potpuno provođenje ove mjere, prema do sada iskazanom interesu, u ovoj će nam godini biti potrebno oko 250.000.000,00 kn. Od toga je oko 153 milijuna isplata našim roditeljima, a ostalo, oko 100 milijuna kn su ostala davanja, uglavnom državi!

Oslobađanjem od plaćanja doprinosa na neto iznos koji se isplaćuje pojedinom korisniku pomoći za roditelja odgojitelja mogla proširiti baza korisnika ove demografske mjere te pridonijeti poboljšanju ukupne demografske slike naše zemlje.

Stoga predlažemo izmjene:

 1. Zakona o porezu na dohodak
 • u članku 9. stavak 1. iza točke 23. dodati novu točku 24. koja glasi:

Novčana pomoć za roditelja odgojitelja koju isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata.

 1. Zakona o mirovinskom osiguranju
 • u članku 14. iza stavka 3. dodati stavak 4. koji glasi:

Obvezno je osiguran roditelj odgojitelj prema posebnom propisu, za vrijeme trajanja toga statusa.

 • u članku 7. stavak 1. iza točke 28. dodati novu točku 29. koja glasi:

Osobe kojima je priznato pravo na status roditelja odgojitelja prema posebnom zakonu.

 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
 • u članku 7. stavak 1. iza točke 28. dodati novu točku 29. koja glasi:

Osobe kojima je priznato pravo na status roditelja odgojitelja prema općem aktu predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 1. Ovršni zakon
 • primanja po osnovi pomoći za roditelja odgojitelja trebaju biti izuzeta od ovrhe, jer to predstavlja problem mnogim korisnicima ove pomoći.
 • U članku 172. iza točke 14. dodaje se nova točka 15., a dosadašnja točka 15. postaje 16. (15.  primanja po osnovi naknade za roditelje odgojitelje).

 

Prof. dr. sc. Irena cajner Mraović izložila je prijedlog da se u Zakonu o porezu na dohodak, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove, ne uzimaju u obzir stipendije i nagrade za izvrsnost učenicima i studentima, te stipendije u okviru programa međunarodne mobilnosti učenika i studenata kao što je Erasmus. U protivnom, država kažnjava roditelje čija djeca ostvaruju natprosječne rezultate. A i šalje se poruka da se izvrsnost ne isplati.

Predložila je također povišenje iznosa koji studenti mogu zaraditi preko student servisa jer u teškim materijalnim prilikama neki od njih su prisiljeni raditi kako bi si mogli priuštiti studij.