Od ponedjeljka 17. rujna 2018. gradski zastupnici Gradske skupštine Grada Zagreba iz Stranke rada i solidarnsoti nakon ljetne pauze ponovo širom otvaraju vrata za razgovore s građanima u Praškoj 5 svakoga radnog dana od 18:00 do 19:00 sati, po rasporedu:

ZASTUPNIK/ZASTUPNICA ČLANSTVO U ODBORIMA DEŽURSTVO
VOJIN PERIĆ Odbor za socijalnu skrb, Odbor za predstavke i pritužbe, Gradska koordinacija za ljudska prava Ponedjeljak 17-ruj-18
prof.dr.sc. IRENA CAJNER MRAOVIĆ Odbor za financije, Odbor za mladež Utorak 18-ruj-18
mr.sc. MILANA VUKOVIĆ RUNJIĆ Odbor za izbor i imenovanje, Odbor za kulturu Utorak 18-ruj-18
mr.sc. GRGO JELINIĆ Odbor za financije, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za kontrolu Srijeda 19-ruj-18
prof.dr.sc. GORDANA RUSAK Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za obrazovanje i sport , Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju Četvrtak 20-ruj-18
NENAD PREDOVAN Glavni tajnik stranke, nije zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Petak 21-ruj-18
MIODRAG DEMO Odbor za branitelje, Odbor za kontrolu, Odbor za predstavke i pritužbe građana Ponedjeljak 24-ruj-18
RADENKO TOMIĆ Odbor za komunalno gospodarstvo, Poverenstvo za ravnopravnost, Koordinacija za ljudska prava Utorak 25-ruj-18
NATALIJA PRICA OREŠKI Odbor za mladež, Odbor za predstavke i pritužbe građana, Odbor za mandatno povjerenstvo Srijeda 26-ruj-18
DARKO KATUŠA Odbror za branitelje, Odbor za predstavke i pritužbe, Gradska koordinacija za ljudska prava Četvrtak 27-ruj-18
DRAGICA NIKOLIĆ Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za imenovanja naselja, ulica i trgova; Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo Petak 28-ruj-18

Na razgovor možete doći bez najave, ali ako želite razgovor o specifičnoj temi, problemu ili vašoj inicijativi molimo da najavite na broj:01/6460-694 ili e-mail adresu: info@www.365ris.hr.