Financijski izvještaj neprofitnih organizacija 01.01.2018.-30.06.2018.

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja 01.01.-30.06.2018.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija od 01.01.2018.-31.12.2018.

Bilanca na dan 31.12.2018.

Izvještaj o prihodima i rashodima od 01.01.2018.-31.12.2018.

Izvješće o primljenim donacijama od 01.01.2018.-31.12.2018.

Bilješke uz financijske izvještaje od 01.01.2018.-31.12.2018.