Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja 01.01.-30.06.2017.

Financijski izvještaj neprofitnih organizacija od 01.01.2017.- 30.06.2017.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija od 01.01.2017.-31.12.2017.

Bilanca od 01.01.2017.-31.12.2017.

Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Bilješke o financijskim izvještajima od 01.01.2017.-31.12.2017.

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017.