Financijski izvještaji za 2016.

Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.-31.03.2016. (Obrazac S-PR-RAS-NPF) – pdf

Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.-30.06.2016. (Obrazac PR-RAS-NPF) – pdf

Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. do 30.09.2016. godine (S-PR-RAS-NPF)

Bilanca BIL – NPF

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2016.

Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.2016. – 31.12.2016.

Donacije u 2016.

Izvještaj o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1.01.2016. – 31.12.2016.