Financijski izvještaji za 2015.

Bilanca na dan 31.12.2015. (Obrazac BIL-NPF) – pdf

Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 24.04.-31.12.2015. (Obrazac PR-RAS-NPF) – pdf

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 24.04.-31.12.2015. – pdf

Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.-30.06.2015. (Obrazac S-PR-RAS-NPF) – pdf

Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.-30.09.2015. (Obrazac S-PR-RAS-NPF) – pdf

Donacije u 2015.

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju 24.04.-31.12.2015. (Obrazac IZ-D) – pdf

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju 27.04.-30.06.2015. (Obrazac IZ-D) – pdf