Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja 01.01.-30.06.2018.