.

 REDOVNO FINANCIRANJE 


       IZVJEŠĆA DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJE

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Stranke za 2020.

       FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2022.

        Financijski izvještaj neprofitnih organizacija-Referentna stranica

        Izvještaj o prihodima i rashodima-PR-RAS-FPF

        Bilanca za 2022. BIL-NPF

        Bilješke uz financijski izvještaj za 2022.

        Izvještaj o primljenim donacijama IZ-D-RPA

        Odluka o godišnjem Programu rada i Financijskom planu za 2022.

        Program rada za 2022.

        Financijski plan za 2022.

       FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2019.

Izvještaj o prihodima i rashodima 01.01.-30.06.2019. – obrazac PR-RAS-NPF
Izvještaj o prihodima i rashodima 01.01.-31.12.2019. PR-RAS-NPF
Bilanca na dan 31.12.2019. BIL-NPF
Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.-31.12.2019.
Odluka o Izmjenama i dopunama Financijskog plana

       IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA

Izvješćeo priljenim donacijama za potporu političkog djelovanja – u razdoblju od 01.01. – 30.06.2019.
Izvješće o primljenim donacijama 01.01.-31.12.2019.

Uputa o načinu uplate članarine

Odluka o visini članarine i članskog doprinosa

 

DONACIJE ZA POLITIČKO DJELOVANJE

Uputa o načinu uplate donacije za potporu političkog djelovanja

 

PROGRAMI RADA I FINANCIJSKI PLANOVI

               Program rada i financijski plan za 2019.

Program rada i financijski plan za 2018.

Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana za 2017.

Program rada i financijski plan za 2017.

Program rada i Financijski plan za 2016.

Program rada i Financijski plan za 2015.

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I DONACIJE

2018. 2017.  2016.  2015.


.

 FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE 


 

DONACIJE ZA IZBORNU PROMIDŽBU

Uputa o načinu uplate donacije za financiranje izborne promidžbe 2016.

 

PRIVREMENO IZVJEŠĆE IZBORI 2016.

Izvješće o primljenim donacijama za izbornu promidžbu

Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe

Izvješće o iznosu cijene i ostvarenog popusta za medijsko oglašavanje

 

IZBORNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I DONACIJE

2017. 2016. 2015.