Rođen sam 31. srpnja 1981. godine u Zagrebu.

Osnovnu i srednju školu završavam u Zagrebu a 2014. godine stručni studij na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji te stječem naziv  Stručni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije.

Jedan sam od osnivača Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti, tajnik sam Organizacije Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti u Gradskoj četvrti Brezovica i predsjednik Organizacije Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti u Mjesnom odboru Dragonožec.

U mandatu 2017. – 2021. bio sam vijećnik u Vijeću gradske četvrti Brezovica.

Dopredsjednik sam Društva „Naša Djeca“ Dragonožec, član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dragonožec, član kulturno umjetničkog društva „Vrhovje“, član nogometnog kluba „Mladost“ Dragonožec.