Rođen sam 27. srpnja 1973. u Zagrebu. Završio sam srednju ekonomsku školu. Vlasnik sam obrta i direktor sam privatne tvrtke.

Sudionik sam Domovinskog rata. 1992. ranjen sam na ratištu, a za sudjelovanje u Domovinskom ratu dobio sam mnoga priznanja.

Predsjednik sam Organizacije Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti u Gradskoj četvrti Gornja Dubrava, Član sam Predsjedništva Stranke te stranačkog Odbora Gradske organizacije Grada Zagreba.

Bio sam predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava u mandatu 2017. do 2021., a u mandatu 2021. do 2025. član sam Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava s mandatom u mirovanju.

Aktivno sudjelujem i radim u društvenom i poslovnom životu.