Na 3. Izbornoj skupštini Gradske organizacije Grada Zagreba Stranke Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti, održanog 28. lipnja 2018. godine. Iznesen je prijedlog Programa rada Gradske organizacije Grada Zagreba, za razdoblje od 2018. – 2022. godine, koji se sastoji od : jačanja stranačke organizacije, stranačkog rada sa zainteresiranom javnošću, kreiranje novih javnih politika i pripremi stranke za nadolazeće izbore. Izabrani su članovi Predsjedništva na čelu sa predsjednicom Gradske organizacije dr. sc. Jelenom Pavičić Vukičević. Dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević pozvala je sve članove stranke da pronađu svoja područja djelovanja i da zajedno ostvarimo još bolje rezultate.

„Radimo zajedno na boljitku naše stranke, našeg grada i naše zemlje i ja sam sasvim sigurna da će to svima nama pružiti veliko zadovoljstvo, veliku radost i da ćemo na tom našem zajedničkom putu postati i još malo bolji ljudi.“ Motivirajuće je poručila svima dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević

Članovi Predsjedništva su preuzeli svoja područja djelovanja i zadaće na kojima će raditi odgovorno i na dobrobit stranke i građana.

 

Članovi Predsjedništva i njihova zaduženja

 

 • dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Gradske organizacije – područje obrazovanja i edukacije
 • mr.sc. Milana Vuković Runjić, potpredsjednica Gradske organizacije – komunikacija prema javnosti
 • Slavko Kojić, potpredsjednik Gradske organizacije – stranačke politike i oblikovanje političkih ideja
 • Etna Mustapić, tajnica Gradske organizacije – koordinacija rada Gradske organizacije
 • Ivan Bajkovec – razvoj aplikacija za promociju stranačkih politika i unutarstranačko informiranje
 • Dražen Bartaković – baza članova i simpatizera u Gradskoj organizaciji
 • Mira Božić – koordinacija s interesnim oblicima organiziranja Gradske organizacije
 • Elena Kocijel – izborne aktivnosti Gradske organizacije
 • Krešimir Kompesak – koordinacija terenskih aktivnosti
 • Jaka Mustapić – pravna pitanja
 • Aleksej Puninski – koordinacija terenskih aktivnosti

 

Članovi Predsjedništva su preuzeli svoja zaduženja i na taj način ohrabrili i pozvali druge članove stranke da razmisle o vlastitoj ulozi u svojim organizacijama, organizacijama gradskih četvrti i mjesnih odbora. Moramo biti svjesni da se samo zajedničkim radom i solidarnošću može ostvariti više i bolje na dobrobit svih.

 

Tekst napisala: Maja Sertić