Rođena sam 15. lipnja 1995. godine u Zagreb. Osnovnu školu pohađala sam u Gornjoj Bistri gdje i danas živim. Nakon završene prirodoslovne gimnazije u Zagrebu, 2015. godine upisujem Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje 2018. godine stičem titulu inženjerke agronomije. Na području agronomije bila sam dio projekta u sklopu stručne prakse na PMF-u gdje sam napravila analizu i  održala prezentaciju na engleskom jeziku na temu „How temperature affects the vines – grape variety merlot“.

Politikom se počinjem baviti 2015. godine kada se i upisujem u stranku Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti. Od prvog dana pa sve do danas ostajem vjerna toj političkoj opciji jer jedino ona zagovara ono najbitnije u životu, a to su rad i solidarnost. Sudjelovala sam u osnivanju Općinske organizacije Općine Bistra Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti 2016. godine gdje sam od osnutka do 2021. godine obnašala dužnost tajnice organizacije, a od izbora koji su održani 10. studenog 2021. godine obnašam dužnost potpredsjednice organizacije.

Na izborima u Zagrebačkoj županiji odabrana sam u Županijski odbor Zagrebačke županije Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti.

Također, na 3. Izbornoj skupštini stranke Bandić Milan 365 – Stranka rada i soldarnosti jednoglasno sam izabrana u Glavni odbor Stranke.