Ana Marija Bujas Čelan, kandidatkinja na listi Koalicije za Premijera u I. izbornoj jedinici predstavljat će Koaliciju na prvom predizbornom sučeljavanju na temu Obiteljske politike u Hrvatskoj.  Sučeljavanja će se održati u Hotelu Westin, ulica Izidora Kršnjavog 1. u četvrtak 1. rujna s početkom u 19 sati.