Ustrojstvo

USTROJSTVO STRANKE BANDIĆ MILAN 365- STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI:

PREDSJEDNIK:

MILAN BANDIĆ info@365ris.hr

POTPREDSJEDNICI:

dr.sc. JELENA PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ jelena.pavicic-vukicevic@zagreb.hr
prof.dr.sc. ANA STAVLJENIĆ RUKAVINA ana.stavljenic-rukavina@zg.t-com.hr
 KAŽIMIR VARDA  kazimirvarda@gmail.com
 VIŠNJA FORTUNA  visnja.fortuna@zagreb.hr

 TAJNIK

NENAD PREDOVAN glavnitajnik@365ris.hr

 PREDSJEDNIŠTVO STRANKE:

MILAN BANDIĆ info@365ris.hr
dr.sc. JELENA PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ jelena.pavicic-vukicevic@zagreb.hr
prof.dr.sc. ANA STAVLJENIĆ RUKAVINA ana.stavljenic-rukavina@zg.t-com.hr
KAŽIMIR VARDA kazimirvarda@gmail.com
VIŠNJA FORTUNA visnja.fortuna@zagreb.hr
NENAD PREDOVAN npredovan@gmail.com
SANDRA PERKOVIĆ sweet349@gmail.com
LJILJANA IVKOVIĆ ljiljanaivkovic@yahoo.com
MIODRAG DEMO miodrag.demo@zagreb.hr
STJEPAN SUČIĆ s.sucic1@gmail.com
STEVO ŽIVČIĆ  zstevo63@gmail.com
ZDENKA NINIĆ  zdenka.ninic.vozlic@gmail.com
DALIBOR BASTALEC  dalibor.bastalec@gmail.com
ZVONKO KUNIĆ  zvonko.kunic@gmail.com

 

 GLAVNI ODBOR:

PREDSJEDNIK GLAVNOG ODBORA

IVAN ŠIKIĆ ivan.sikic@zagreb.hr

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA GLAVNOG ODBORA

MIRA BOŽIĆ mirabozic.ibm@gmail.com

 

 

ZDRAVKA VUČKOVAC zdravka.vuckovac@zagreb.hr
KREŠIMIR KOMPESAK kresimir.kompesak@gmail.com
JADRANKO BATURIĆ jadrankobaturic@gmail.com
ALEN BITIĆI alen.bitici@gmail.com
MARIJAN OLJICA marijan.oljica@gmail.com
IVA KOERBLER iva.koerbler@gmail.com
MARINA PUCEVIĆ marina.pucevic@gmail.com
MAJA SMETANA maja.smetana@gmail.com
MARIJA BRKLJAČIĆ mamabrkljacic@gmail.com
NIKOLA KNEŽEVIĆ n.knezevic5@yahoo.com
IVANA BRKLJAČIĆ ivanabrkljacic@gmail.com
IVKA BENGEZ ivka.bengez@yahoo.com
ZLATA TROŠELJ zlata.troselj@gmail.com
DRAŽEN BARTAKOVIĆ drazen.bartakovic@gmail.com
BISERKA BUDIGAN bbudigan@gmail.com

SAVJET STRANKE:

prof.dr.sc. ANA STAVLJENIĆ RUKAVINA ana.stavljenic-rukavina@zg.t-com.hr

INTERESNI OBLICI ORGANIZIRANJA:

FORUM MLADIH HRVATSKA

SANJA ZADO sanja.zado2712@gmail.com

FORUM MLADIH ZAGREB

NATALIJA PRICA – OREŠKI natalija_prica@net.hr

FORUM SENIORA

MIRA LATIN mlatin@net.amis.hr

FORUM ŽENA MARIJA JURIĆ ZAGORKA

MIRA BOŽIĆ mirabozic.ibm@gmail.com

NADZORNI ODBOR:

 

BLAŽENKA HERCEG CERIN blazenka.herceg@zg.t-com.hr
ANDREJA MARTIĆ ŠICEL andrejasicel@gmail.com
TEODORA SALACAN salacan.teodora@gmail.com
VESNA PERKOVIĆ perkovicvesna@yahoo.com

 SUD ČASTI:

JOSIP BANDUR jbandur5@gmail.com
JOSIPA CAHUN SZEKELY sesiri.cahun@zg.t-com.hr
MARTIN POSTRUŽIN martin_postruzin@yahoo.com
IVAN BAJKOVEC ivan.bajkovec@gmail.com
TATJANA ŠKRLEC mamakukunka@gmail.com

STATUTARNA KOMISIJA:

RATKO MARIČIĆ maricic@xnet.hr
ANDREA ŠULENTIĆ andrea.sulentic@zagreb.hr
NEDA KOVAČEVIĆ nedakova4@gmail.com
BOSILJKA GRBAŠIĆ bosiljka.grbasic@zagrebplakat.hr

 


  USTROJSTVO GRADSKE ORGANIZACIJE GRADA ZAGREBA: 


PREDSJEDNICA:

dr.sc. JELENA PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ jelena.pavicic-vukicevic@zagreb.hr

  POTPREDSJEDNICI:

 

SLAVKO KOJIĆ slavko.kojic@zagreb.hr
MILANA VUKOVIĆ RUNJIĆ mvr@dzepna.com

TAJNIK:

ETNA MUSTAPIĆ tajnikgozagreb@365ris.hr

  ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA:

MIRA BOŽIĆ mirabozic.ibm@gmail.com
KREŠIMIR KOMPESAK kresimir.kompesak@gmail.com
ELENA KOCIJEL elena.kocijel@zagreb.hr
JAKA MUSTAPIĆ jaka.mustapic@grf.hr
ALEKSEI PUNINSKI  svealhr@gmail.com
DRAŽEN BARTAKOVIĆ  drazen.bartakovic@gmail.com
IVAN BAJKOVEC  ivan.bajkovec@gmail.com

 

  GRADSKI ODBOR:

 

MARIJAN OLJICA marijan.oljica@gmail.com
MIRJANA DŽAJO mirjanadzajo@gmail.com
KATARINA MILKOVIĆ katarina.milkovic@zagreb.hr
KREŠIMIR KUNČEVIĆ kresimir.kuncevic@gmail.com
DRAGAN VUČIĆ  dragan.vucic@hzinfra.hr
ALEN BITIĆI  alen.bitici@gmail.com
JADRANKO BATURIĆ  jadrankobaturic@gmail.com
IGOR DUNDJER igor.dundjer@gmail.com
IVAN MAGIĆ magic0405@gmail.com
PATRIK ŠEGOTA bm365crnomerec@gmail.com
DAMIR ONIŠKO onisko@pokop.hr
ŽELJKO JEGER  zeljko.jeger@jeger.hr
LJILJANA IVKOVIĆ  ljiljanaivkovic@yahoo.com
DAMIR PAVLEK  damir.pavlek2@inet.hr
STJEPAN KEZERIĆ stefkezeric@gmail.com
MARINA PUCEVIĆ marina.pucevic@gmail.com
ZDRAVKO ŽVORC  zzvorc@vef.hr
ILIJA SLIŠKO  ilijaslisko109@gmail.com
ZDRAVKO ČABRAJA  zdravkocabraja48@gmail.com
ZLATA TROŠELJ zlata.troselj@gmail.com