Razgovori sa zastupnicima

<table style=”height: 462px;” width=”1378″>
<tbody>
<tr>
<td><span style=”color: #808080;”>ZASTUPNIK/ZASTUPNICA</span></td>
<td><span style=”color: #808080;”>ČLANSTVO U ODBORIMA</span></td>
<td><span style=”color: #808080;”>DEŽURSTVO</span></td>
</tr>
<tr>
<td>VOJIN PERIĆ</td>
<td>Odbor za socijalnu skrb, Odbor za predstavke i pritužbe, Gradska koordinacija za ljudska prava</td>
<td>Ponedjeljak</td>
<td>17-ruj-18</td>
</tr>
<tr>
<td>prof.dr.sc. IRENA CAJNER MRAOVIĆ</td>
<td>Odbor za financije, Odbor za mladež</td>
<td>Utorak</td>
<td>18-ruj-18</td>
</tr>
<tr>
<td>mr.sc. MILANA VUKOVIĆ RUNJIĆ</td>
<td>Odbor za izbor i imenovanje, Odbor za kulturu</td>
<td>Utorak</td>
<td>18-ruj-18</td>
</tr>
<tr>
<td>mr.sc. GRGO JELINIĆ</td>
<td>Odbor za financije, Odbor za komunalno gospodarstvo, Odbor za kontrolu</td>
<td>Srijeda</td>
<td>19-ruj-18</td>
</tr>
<tr>
<td>prof.dr.sc. GORDANA RUSAK</td>
<td>Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za obrazovanje i sport , Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju</td>
<td>Četvrtak</td>
<td>20-ruj-18</td>
</tr>
<tr>
<td>NENAD PREDOVAN</td>
<td>Glavni tajnik stranke, nije zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba</td>
<td>Petak</td>
<td>21-ruj-18</td>
</tr>
<tr>
<td>MIODRAG DEMO</td>
<td>Odbor za branitelje, Odbor za kontrolu, Odbor za predstavke i pritužbe građana</td>
<td>Ponedjeljak</td>
<td>24-ruj-18</td>
</tr>
<tr>
<td>RADENKO TOMIĆ</td>
<td>Odbor za komunalno gospodarstvo, Poverenstvo za ravnopravnost, Koordinacija za ljudska prava</td>
<td>Utorak</td>
<td>25-ruj-18</td>
</tr>
<tr>
<td>NATALIJA PRICA OREŠKI</td>
<td>Odbor za mladež, Odbor za predstavke i pritužbe građana, Odbor za mandatno povjerenstvo</td>
<td>Srijeda</td>
<td>26-ruj-18</td>
</tr>
<tr>
<td>DARKO KATUŠA</td>
<td>Odbror za branitelje, Odbor za predstavke i pritužbe, Gradska koordinacija za ljudska prava</td>
<td>Četvrtak</td>
<td>27-ruj-18</td>
</tr>
<tr>
<td>DRAGICA NIKOLIĆ</td>
<td>Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za imenovanja naselja, ulica i trgova; Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo</td>
<td>Petak</td>
<td>28-ruj-18</td>
</tr>
</tbody>
</table>