Financije

.

 REDOVNO FINANCIRANJE 


 

ČLANARINE

Uputa o načinu uplate članarine – pdf

Odluka o visini članarine – pdf

 

DONACIJE ZA POLITIČKO DJELOVANJE

Uputa o načinu uplate donacije za potporu političkog djelovanja – pdf

 

PROGRAMI RADA I FINANCIJSKI PLANOVI

Program rada i Financijski plan za 2016. – pdf

Program rada i Financijski plan za 2015. – pdf

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I DONACIJE

2017.  2016.  2015.

 


.

 FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE 


 

DONACIJE ZA IZBORNU PROMIDŽBU

Uputa o načinu uplate donacije za financiranje izborne promidžbe 2016. – pdf

 

PRIVREMENO IZVJEŠĆE IZBORI 2016.

Izvješće o primljenim donacijama za izbornu promidžbu

Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe

Izvješće o iznosu cijene i ostvarenog popusta za medijsko oglašavanje

 

IZBORNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I DONACIJE

2016.  2015.